สะพานอุซุอิไดซังเคียวเรียว(Usui Third Bridge)

เส้นทางที่ถูกตัดขาดชวนให้หวนคิดถึง เดินเล่นบนถนน Apt

เส้นทาง Apt เป็นถนนที่เปิดให้คนเดินเล่นฟรีในเส้นทางช่วงหนึ่งจากทางรถไฟสายเก่าชินเอะทซึ ฮนเซ็น (Kyushinetsu honsen) สถานีโยโกคาวะ(Yokokawa) ไปถึงสถานีคารุอิซาวะ ( Karuizawa) ที่มาของชื่อเส้นทาง Apt มาจากรางรถไฟระบบ Apt ที่ถูกยกเลิกไปในปี 1963 ระหว่างทางจะผ่านแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญของทางรถไฟอุซุยโทเกะ (Usui pass railway) และเดินลอดอุโมงค์ เป็นเส้นทางที่มีจุดน่าสนใจให้ดูมากมาย ผ่านสะพานอิฐอุซุยไดซังเคียวเรียว (Usui Third Bridge) หรือที่เรียกกันว่า “สะพานแว่นตา” ผ่านสถานีมารุยามะ (Maruyama) เก่า เป็นต้น จนถึงสถานีคุมาโนริเก่า (Kyu Kumanori) รวมเป็นเส้นทางเดินป่าที่มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร จากสถานีรถไฟหมู่บ้านวัฒนธรรมสามารถขึ้นรถไฟระหว่างทางได้

名称
สะพานอุซุอิไดซังเคียวเรียว(Usui Third Bridge)
営業時間
--
住所
--
URL